SiliCloud:双11活动,$11.11/年/1GB内存/20GB SSD空间/1TB流量/1Gbps端口/KVM/日本软银/洛杉矶

SiliCloud,国内商家,主要提供KVM VPS,数据中心有洛杉矶、日本东京等,有国际线路和国内优化线路,国内线路为GIA线路 4809 洛杉矶直连。现在双11优惠,性价比还不错。

日本以软银为主,洛杉矶分为普通线路和国内优化线路。

活动页面https://www.silicloud.com/zh/activity/vps

11.11 大促结束时间: 2023-11-11 23:59 (UTC+8)

洛杉矶:

S-21:
1 vCPU Xeon 2683v4 1GiB DDR4 20GiB vSSD (CEPH HA)
Global Traffic(Out) 1000G@1Gbps throttled@1Mbps
1 Years 11.11 USD (Recurring)
https://www.silicloud.com/activity/vps#P1R2C1

S-22:
1 vCPU EPYC 7571 1GiB DDR4 20 GiB vSSD (CEPH HA)
CN2 Mixed Traffic(Out) 500G@500Mbps throttled@1Mbps
1 Years 22.22 USD (Recurring)
https://www.silicloud.com/activity/vps#P1R2C2

S-23:
1 vCPU Xeon 2683v4 2GiB DDR4 50GiB vSSD (CEPH HA)
Global Traffic(Out) 1000G@1Gbps throttled@1Mbps
6 Monthes 22.22 USD (Recurring)
https://www.silicloud.com/activity/vps#P1R2C3

东京:

S-11:
1 vCPU EPYC 7532 1GiB DDR4 20GiB vSSD (CEPH HA)
Global Traffic(Out) 200G@200Mbps throttled@1Mbps
1 Years 16.66 USD (Recurring)

https://www.silicloud.com/activity/vps#P2R2C1

S-12:
1 vCPU EPYC 7532 2GiB DDR4 30GiB vSSD (CEPH HA)
Global Traffic(Out) 300G@300Mbps throttled@1Mbps
1 Years 22.22 USD (Recurring)
https://www.silicloud.com/activity/vps#P2R2C2

S-13:
2 vCPU EPYC 7532 4GiB DDR4 40GiB vSSD (CEPH HA)
Global Traffic(Out) 1000G@500Mbps throttled@1Mbps
6 Monthes 33.33 USD (Recurring)
https://www.silicloud.com/activity/vps#P2R2C3

流量 : 按月计出站
IP 地址 : 1 x IPv4 + 8 x IPv6(每台)
rDNS(PTR): 支持


【AD】炭云:768元/年/1GB内存/20GB SSD空间/2TB流量/500Mbps-1Gbps端口/独立IPv4/KVM/广州移动

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps